Startpage >> Main >> Kotizoj

Kotizoj

Main.Kotizoj History

Show minor edits - Show changes to markup

September 01, 2010, at 02:43 PM by 90.176.123.150 - rabato por membroj de ĉeĥaj kaj slovakaj organizoj
Changed lines 20-23 from:

Se vi estas membro de SKEF/SKEJ aŭ ĈEA/ĈEJ, vi havas rajton je rabatita prezo. Vidu pli en la slovak-lingva parto:

Zľavy pre členov:
xxx (aldoniĝos poste)
to:

Se vi estas membro de SKEF/SKEJ aŭ ĈEA/ĈEJ, vi havas rajton je rabato de 5 EUR.

February 05, 2010, at 05:18 AM by 85.160.125.176 - formatigo
Changed line 1 from:

Aliĝkotizoj

to:

Aliĝkotizoj

Changed lines 4-45 from:

Aliĝdato A-landano B-landano ĝis 2010-07-30 20,00 € 10,00 € ĝis 2010-09-30 25,00 € 15,00 € post 2010-10-01 30,00 € 20,00 €

Klarigoj: A/B-kategorioj – laŭ landaj kategorioj de UEA

Rimarko 1: Rabato por personoj, kiuj aĝas malpli ol 18 jarojn: 10 EUR

		Rabato por emeritoj (homoj pli aĝaj ol 60 jaroj): 5 EUR

Rimarko 2: Se vi kontribuos al la programo de la aranĝo per prelego, eblos ricevi rabaton - depende de la kontribuo. Bv. skribi pri via kontribuo en la aliĝilo kaj ni sekve kontaktos vin pri tio.

PS: la aliĝkotizo inkluzivas ankaŭ ricevon de la Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Konferenco "Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko" (KAEST), kiu estos eldonita post la aranĝo kaj la partoprenintoj ricevos ĝin aŭtomate.

Rabatoj por membroj de SKEF/SKEJ kaj ĈEA/ĈEJ: Se vi estas membro de SKEF/SKEJ aŭ ĈEA/ĈEJ, vi havas rajton je rabatita prezo. Vidu pli en la slovak-lingva parto:

Zľavy pre členov: xxx (aldoniĝos poste)

…..

Manĝokotizoj Tuttaga manĝo: € 12/tage = € 36 por la tuta aranĝo Nur matenmanĝo: € 3,-/tage = € 9,- por la tuta aranĝo

Rimarko: Manĝoj komenciĝos per vespermanĝo la 18-an kaj finiĝos per tagmanĝo la 21-an de novembro.

Loĝkotizoj

to:
AliĝdatoA-landanoB-landano
ĝis 2010-07-3020,00 €10,00 €
ĝis 2010-09-3025,00 €15,00 €
post 2010-10-0130,00 €20,00 €

Klarigoj:

'A/B-kategorioj' – laŭ landaj kategorioj de UEA

Rimarko 1:'
Rabato por personoj, kiuj aĝas malpli ol 18 jarojn: 10 EUR
Rabato por emeritoj (homoj pli aĝaj ol 60 jaroj): 5 EUR

Rimarko 2: Se vi kontribuos al la programo de la aranĝo per prelego, eblos ricevi rabaton - depende de la kontribuo. Bv. skribi pri via kontribuo en la aliĝilo kaj ni sekve kontaktos vin pri tio.

PS: la aliĝkotizo inkluzivas ankaŭ ricevon de la Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Konferenco "Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko" (KAEST), kiu estos eldonita post la aranĝo kaj la partoprenintoj ricevos ĝin aŭtomate.

Rabatoj por membroj de SKEF/SKEJ kaj ĈEA/ĈEJ:

Se vi estas membro de SKEF/SKEJ aŭ ĈEA/ĈEJ, vi havas rajton je rabatita prezo. Vidu pli en la slovak-lingva parto:

Zľavy pre členov:
xxx (aldoniĝos poste)

Manĝokotizoj

Tuttaga manĝo:€ 12/tage = € 36 por la tuta aranĝo
Nur matenmanĝo:€ 3,-/tage = € 9,- por la tuta aranĝo

Rimarko: Manĝoj komenciĝos per vespermanĝo la 18-an kaj finiĝos per tagmanĝo la 21-an de novembro.

Loĝkotizoj

Changed lines 31-38 from:

Invitletero Por landoj: Rusio, Ukrajnio kaj Ĉinio: se vi bezonas ricevi invitleteron por akiri slovakan vizon, tio kostas € 3. Por partoprenantoj de aliaj landoj, kiuj bezonas ricevi vizon tio estus bedaŭrinde tro kosta kaj temporaba afero (35 EUR/persono), tial ni ne rekomendas aliĝi. (ŝancoj por ricevi la vizon por la aranĝo estas malgrandaj)

Rimarko: Invitilojn por la aranĝo ni povos sendi nur ĝis la 1a de oktobro 2010 - se vi bezonas vizon, bv. aliĝi antaŭ tiu tempo. Por ricevi la invitleteron bv. plenigi bezonatajn kampojn en la aliĝilo. Aldone, bv. sendi rekte al adreso katka@ikso.net ankaŭ foto-kopion de via valida vojaĝ-pasporto (paĝo kun la foto kaj datoj de valideco).

to:

Invitletero

Por landoj: Rusio, Ukrajnio kaj Ĉinio: se vi bezonas ricevi invitleteron por akiri slovakan vizon, tio kostas € 3.

Por partoprenantoj de aliaj landoj, kiuj bezonas ricevi vizon, tio estus bedaŭrinde tro kosta kaj temporaba afero (35 €/persono), tial ni ne rekomendas aliĝi (ŝancoj por ricevi la vizon por la aranĝo estas malgrandaj).

Rimarko: Invitilojn por la aranĝo ni povos sendi nur ĝis la 1a de oktobro 2010 - se vi bezonas vizon, bv. aliĝi antaŭ tiu tempo. Por ricevi la invitleteron bv. plenigi bezonatajn kampojn en la aliĝilo. Aldone, bv. sendi rekte al adreso katka@ikso.net ankaŭ foto-kopion de via valida vojaĝ-pasporto (paĝo kun la foto kaj datoj de valideco).

Changed lines 39-42 from:

Ekskurso

to:

Ekskursoj

Changed lines 43-51 from:

kastelo "Červený Kameň" (Ruĝa Ŝtono) kaj ceramikaĵa metiejo, fieraĵo de Modra (€ 12);

kastelo "Smolenice" kaj kaverno "Driny" (€ 12).

Aldonaj senpagaj servoj

to:
  • kastelo "Červený Kameň" (Ruĝa Ŝtono) kaj ceramikaĵa metiejo, fieraĵo de Modra (€ 12);
  • kastelo "Smolenice" kaj kaverno "Driny" (€ 12).

Aldonaj senpagaj servoj

Changed lines 47-53 from:

sendrata ret-konekto en teretaĝo retejo kun komputiloj; TV-ĉambro kun projekciilo; piano; tabloteniso; bilardo; kafo- kaj teo-bufedo.

to:
  • sendrata ret-konekto en teretaĝo
  • retejo kun komputiloj;
  • TV-ĉambro kun projekciilo;
  • piano;
  • tabloteniso;
  • bilardo;
  • kafo- kaj teo-bufedo.
February 05, 2010, at 12:23 AM by 85.160.125.176 - kruda kopio
Added lines 1-79:

Aliĝkotizoj Aliĝkotizoj kovras parton de kostoj de la aranĝa programo. En la aliĝikotizo estas ankaŭ enkalkulitaj kostoj de la „Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Konferenco“, kiu estos liber eldonita kaj post la aranĝo ricevos ĝin ĉiu partoprenanto.

Aliĝdato A-landano B-landano ĝis 2010-07-30 20,00 € 10,00 € ĝis 2010-09-30 25,00 € 15,00 € post 2010-10-01 30,00 € 20,00 €

Klarigoj: A/B-kategorioj – laŭ landaj kategorioj de UEA

Rimarko 1: Rabato por personoj, kiuj aĝas malpli ol 18 jarojn: 10 EUR

		Rabato por emeritoj (homoj pli aĝaj ol 60 jaroj): 5 EUR

Rimarko 2: Se vi kontribuos al la programo de la aranĝo per prelego, eblos ricevi rabaton - depende de la kontribuo. Bv. skribi pri via kontribuo en la aliĝilo kaj ni sekve kontaktos vin pri tio.

PS: la aliĝkotizo inkluzivas ankaŭ ricevon de la Kolekto de kontribuaĵoj prezentitaj dum la Konferenco "Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko" (KAEST), kiu estos eldonita post la aranĝo kaj la partoprenintoj ricevos ĝin aŭtomate.

Rabatoj por membroj de SKEF/SKEJ kaj ĈEA/ĈEJ: Se vi estas membro de SKEF/SKEJ aŭ ĈEA/ĈEJ, vi havas rajton je rabatita prezo. Vidu pli en la slovak-lingva parto:

Zľavy pre členov: xxx (aldoniĝos poste)

…..

Manĝokotizoj Tuttaga manĝo: € 12/tage = € 36 por la tuta aranĝo Nur matenmanĝo: € 3,-/tage = € 9,- por la tuta aranĝo

Rimarko: Manĝoj komenciĝos per vespermanĝo la 18-an kaj finiĝos per tagmanĝo la 21-an de novembro.

Loĝkotizoj En la dulitaj ĉambroj: € 12/nokto = € 36 por la tuta aranĝo

Invitletero Por landoj: Rusio, Ukrajnio kaj Ĉinio: se vi bezonas ricevi invitleteron por akiri slovakan vizon, tio kostas € 3. Por partoprenantoj de aliaj landoj, kiuj bezonas ricevi vizon tio estus bedaŭrinde tro kosta kaj temporaba afero (35 EUR/persono), tial ni ne rekomendas aliĝi. (ŝancoj por ricevi la vizon por la aranĝo estas malgrandaj)

Rimarko: Invitilojn por la aranĝo ni povos sendi nur ĝis la 1a de oktobro 2010 - se vi bezonas vizon, bv. aliĝi antaŭ tiu tempo. Por ricevi la invitleteron bv. plenigi bezonatajn kampojn en la aliĝilo. Aldone, bv. sendi rekte al adreso katka@ikso.net ankaŭ foto-kopion de via valida vojaĝ-pasporto (paĝo kun la foto kaj datoj de valideco).

Nia konsulejo povos peti al unuopaj ambasadejoj senpage doni vizon al KAEST-aliĝintoj. Tio signifas ke vi eble ne devos aldone pagi por la vizo en la konsulejo mem, sed ne estas 100%-a garantio por tio. La vizoj espereble estos traktitaj pli rapide ol kutime.

Ekskurso Ĉiuj ekskursoj estas aparte pagendaj - eblas mendi ilin ĝis la fino de oktobro (se vi aliĝos al ekskursoj post la 1-a de novembro ni ne povos garantii por vi liberan lokon.)

Duontagaj al:

kastelo "Červený Kameň" (Ruĝa Ŝtono) kaj ceramikaĵa metiejo, fieraĵo de Modra (€ 12);

kastelo "Smolenice" kaj kaverno "Driny" (€ 12).

Aldonaj senpagaj servoj

Dum KAEST vi havos eblon uzi plurajn servojn tute senpage. Dum la tuta aranĝo estos je via dispono interalie: sendrata ret-konekto en teretaĝo retejo kun komputiloj; TV-ĉambro kun projekciilo; piano; tabloteniso; bilardo; kafo- kaj teo-bufedo.

Lasta ŝanĝo September 01, 2010, at 02:43 PM